<noframes id="rhtjz">
  <th id="rhtjz"></th>
<em id="rhtjz"></em>

<mark id="rhtjz"><font id="rhtjz"></font></mark>

  <form id="rhtjz"></form>

    <nobr id="rhtjz"></nobr>

    機器人管線包

    機器人管線包匯總

    序號 機器人型號 訂貨號 功能
    1 發那科R2000IC機器人管線包   防污、防粉塵、防油漆、防摔、耐磨
    2 ABB IRB460 碼垛機器人管線包   防污、防粉塵、防油漆、防摔、耐磨
    3 庫卡KUKA KR360搬運管線包   防污、防粉塵、防油漆、防摔、耐磨
    4 埃夫特ER16點焊機器人管線包   防污、防粉塵、防油漆、防摔、耐磨
    5 庫卡KR210R2700機器人管線包   防污、防粉塵、防油漆、防摔、耐磨
    6  ABB2600機器人管線包   防污、防粉塵、防油漆、防摔、耐磨
    7 ABB IRB6700 搬運機器人管線包   防污、防粉塵、防油漆、防摔、耐磨
    8  ABB IRB 6640 焊接機器人管線包   防污、防粉塵、防油漆、防摔、耐磨

                                                  發那科R2000IC                                                                       ABB IRB460

     

                          庫卡KUKA KR360搬運管線包                                                                    庫卡KR210R2700

     

                                                       埃夫特ER16                                                               ABB IRB2600

     

                                        ABB IRB6700                                                                           ABB IRB6640